Abram - Abraham

Abram is de eerste van de drie aartsvaders of patriarchen van Israël van wie het leven beschreven wordt in het bijbelboek Genesis. Hij stamde uit het geslacht van Sem, de zoon van Noach. Abrahams vader is Terach en zijn broers heten Nachor en Haran. Haran sterft jong en laat een zoon achter, Lot.
De bijbel vertelt niet waarom, maar op zeker moment besluit Terach zijn geboortegrond Ur in Mesopotamië te verlaten en met zijn familie op weg te gaan naar Kanaän. Men houdt een aantal jaren stil in een plaats met de naam Haran, alwaar Terach overlijdt.
Daartoe geroepen door God reist Abram met zijn vrouw Sarai en zijn neef Lot verder naar Kanaän. Terug uit Egypte, waarnaar hij wegens een hongersnood was uitgeweken, vestigt Abraham zich bij Hebron en Lot gaat wonen in Sodom een stad die later wegens de zondigheid van zijn inwoners verwoest zal worden.

Omdat Sarai maar niet zwanger wordt, geeft zij haar Egyptische slavin Hagar aan Abram als een soort van draagmoeder, een constructie die in de bijbel wel vaker wordt gevolgd. Bij Hagar verwekt Abram inderdaad een zoon, Ismaël. Sarai voelt zich vervolgens door Hagar hooghartig behandeld en ze zorgt ervoor dat Abram de slavin met haar zoon de woestijn instuurt.
Wanneer Abram en Sarai al bejaard zijn bezoekt God hen in de gedaante van drie mannen en voorspelt hen dat Sarai ook zelf nog zwanger zal worden. Sarai lacht hem stiekem uit, maar natuurlijk komt Gods woord uit en een jaar later baart zij Isaak. Tegen die achtergrond - ouders beide bejaard, Isaak hun enige zoon - is Gods opdracht om Isaak te offeren de ultieme test voor het geloof van Abram.

De aartsvader Abram is in het joodse zowel als in het christelijke en islamitische geloof een centrale figuur. Zijn naam kent twee varianten. Abram betekent vader is verheven, Abraham betekent vader van menigten. God veranderde zijn naam van Abram in Abraham toen Abram Gods opdracht uitvoerde om alle mannen en jongens van zijn stam, te beginnen bij Ismaël, te laten besnijden.

Auteur: Hans Brandhorst

Auteur: Hans Brandhorst