Den Haag, MMW, 10 B 23

Petrus Comestor, Bible historiale (vertaling uit het Latijn door Guyars des Moulins)

Parijs, Raoulet d'Orléans (kopiist), Jean Bondol, Eerste Meester van de Bijbel van Jean de Sy, en anderen (verluchters); 1372

Beschrijving

1 bladgrote miniatuur (214x155 mm); 11 miniaturen (168/54x151/102 mm); 247 kolomminiaturen (70x70 mm); 12 gehistorieerde initialen (45/25x41/25 mm); 4 randversieringen; gedecoreerde initialen met randversiering (ff. 3r, 4v, 5r, 5v, 6v, etc.); penwerk initialen met penwerk-versiering door het hele handschrift

Herkomst

Besteld door Jean de Vaudetar voor Karel V, Koning van Frankrijk; uitgeleend aan Louis I, Hertog van Anjou; Jean de Berry (gest. 1416); Koninklijke Bibliotheek in het Louvre, Parijs (tot 1424); Jean, Hertog van Bedford. Bluet (17de eeuw). Aangeboden in 1708 door de Jezuïeten van het College van La Flèche aan N.J. Foucault. Verworven in 1769 (of 1764?), veiling L.-J. Gaignat (kavel 58) door G. Meerman (gest. 1771); door vererving naar zijn zoon J. Meerman (gest. 1815); verworven tussen 1816 en 1824 door W.H.J. van Westreenen

Codicologie

Perkament, ff. 580, 292x215 (220-150) mm, 2 kolommen, 49 regels, littera textualis. Frans. Band: 18de eeuws blauw marokijn

Hier ziet u vanaf nummer 1 tot 40 van 281 illustraties.
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8


1. Jean de Vaudetar draagt het handschrift op aan kon...

2. God de Vader op zijn troon, omringd door engelen e...

3. De Zondeval: Adam en Eva, met een vrucht en met de...

4. De verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs do...

5. De auteur biedt zijn werk aan aan Willem, de aarts...

6. God de Vader in de duisternis, omringd door de win...

7. De Schepping: de scheiding van licht en duisternis

8. De Schepping: de scheiding van de wateren boven en...

9. De Schepping: de scheiding van zee en land; de sch...

10. De Schepping: de zon, de maan en de sterren

11. De Schepping: de vogels en de vissen

12. De Schepping: de landdieren

13. De Schepping: de landdieren

14. De Schepping: God schept Adam

15. De Schepping: God maakt Eva uit een rib van Adam

16. De zondeval: Adam en Eva eten van de Boom van Kenn...

17. Adam en Eva worden door God aangekleed met dierenh...

18. Het offer van Kaïn en Abel: Abel offert een lam, K...

19. God roept Kaïn ter verantwoording nadat hij Abel h...

20. Lamech doodt Kaïn: Kaïn wordt per ongeluk doodgesc...

21. God geeft Noach, die vergezeld wordt door zijn zoo...

22. God geeft Noach en zijn vrouw opdracht de ark in t...

23. De Zondvloed: de ark van Noach drijft op het water

24. Noach, zijn famiie en de dieren verlaten de ark

25. Het offer van Noach; hij offert een lam

26. De bespotting van Naoch: Cham lacht om de naakthei...

27. De bouw van de Toren van Babel, en het bezoek van ...

28. Een smederij: Ninus smeedt een afgodsbeeld van Bel...

29. Farao beveelt Abram en Sara Egypte te verlaten

30. De veldslag der koningen: de koning van Elam en dr...

31. Gods verbond met Abram: Abrams visioen van een rok...

32. Abraham wordt bezocht door de drie engelen

33. De verwoesting van Sodom; de vlucht van Lot; zijn ...

34. Een engel ontmoet Hagar en Ismaël bij de bron

35. Abraham offert Isaak, een engel houdt zijn zwaard ...

36. Rebekka geeft water aan de kamelen van Eliëzer die...

37. Jakob verkrijgt de zegen van zijn vader Isaak in h...

38. De droom van Jakob: terwijl hij slaapt op de grond...

39. Jakob legt afgeschilde twijgen in de drinkbakken v...

40. Jakob op weg naar Kanaän met zijn familie, zijn ku...