Vulgaat

Met Vulgaat of Vulgata wordt de in de Middeleeuwen gangbare Latijnse bijbeleditie aangeduid. Deze bijbelversie, sinds de zevende eeuw alom gebruikt in de kerk van het westen, is een tekst waarvan de ontstaansgeschiedenis rijk en ingewikkeld is.
De Vulgaat wordt vaak bestempeld als het werk van St. HiŽronymus die in het begin van de vijfde eeuw uit de tot dan toe in het Grieks en Hebreeuws gestelde bijbelboeken een Latijnse uitgave verzorgde.
In de inleiding bij de editie die bezorgd werd door het Duitse Bijbelgenootschap wordt daarvan gezegd: de "enige rechtvaardiging om deze tekst "de Vulgaat van HiŽronymus" te noemen, zoals vaak gebeurt, ligt daarin dat hij meer aan de tekst heeft bijgedragen dan anderen..."
In 1546 bepaalde het Concilie van Trente dat alleen de Vulgaat beschouwd moest worden als authentiek. De editie die in 1592 verscheen - de zogenaamde editio Sixto-Clementina - bleef tot aan het Tweede Vaticaanse Concilie in gebruik als officiŽle tekst.

De tekst van de Vulgaat kan op verschillende websites gelezen en bestudeerd worden. We noemen er twee:
Om te beginnen biedt het Vaticaan zelf de Latijnse tekst aan in een rechttoe, rechtaan versie. Op de site van Intratext is ook een editie van de Vulgaat te vinden, maar nu voorzien van verfijnde zoekmogelijkheden.

Auteur: Hans Brandhorst